Text by Paola Ardizzola D’Oltremare, for MEMENTO URBIS exhibition catalog

(Scroll down for English and Italian) Estetika mementa. Od subjektivnog sećanja do objektivnog pamćenja Dolazi vetar noseći glas sata sa gradskog tornja. Sećam se, zvuk ovaj bio je mojim noćima uteha, kada, još dečak, usred tamne sobe, bdio sam, radi neprekidnog straha želeći jutro. Ovde nema stvari koju bih čuo i video a da duši […]

Pin It