MAPA SETNJE

(Scroll down for English)

Započela sam rad na dokumentarnim video zapisima, snimanim iz ruke, u hodu. Prioritet mi nije bilo tehničko savršenstvo snimka već beleženje kretanja, jedne ili više putanja koje je moja porodica svakodnevno pravila. Jedno od redovnih kretanja je bilo na relaciji kuća – Đeram pijaca i nazad. Moje prve šetnje i najranije uspomene vezujem upravo za te relacije. Budući da su moja sećanja na taj period prilično varljiva i relativna, tražila

sam da mi majka bude vodič u ponovnom otkrivanju i prepoznavanju staza kojima ni jedna ni druga nismo prošle već dugi niz godina. Kao početnu tačku za snimanje videa odredila sam ugao ulice Živka Karabiberovića i Bulevara kralja Aleksandra. Želela sam, naime, da put usmerim KA nekadašnjoj kući, a ne od nje. Zamisao je bila da se ostvari neka vrsta simboličnog povratka.

Put nas je vodio na dole, niz ulicu, sve do ugla sa Đakovačkom, kojom nastavljamo skrenuvši desno i onda nastavljajući pravo sve do Tršćanske ulice, niz koju se spuštamo da bismo ušle u ulicu Hadži Mustafinu, te njom došle do naše bivše ulice Živojina Žujovića, na čijem uglu sa ulicom Dimitrija Tucovića se nalazila naša porodična kuća.

_________________________________________________________________________________________________________________________

I started work on a documentary video, shooting handheld. My priority was not a technical perfection of it but just recording the movement, crossing one or more everyday routine paths of my family. One of the regular routes was from home to Djeram green market and back. My first walks and earliest memories are tied to those paths. Because my memories of that period are quite deceptive, I asked my mother to be my

guide in re-discovering and identifying paths that neither one of us crossed for many years. As a starting point for recording my documentary video I set a corner of the Zivka Karabiberovica street and Boulevard of King Aleksandar. I wanted, in fact, to direct the route towards the former home and not from it. The idea was to attempt a sort of symbolic return. The road led us down the street, all the way to the corner of Djakovacka street, in

which we continued turning to the right and then continuing straight up to the Trscanska street, down which we descended so we entered the Hadzi Mustafa street, which lead us to our former street Zivojina Zujovica , where, at the corner with the street Dimitrija Tucovica once was our family home.